27 marca 2017 r.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków


1 dzień, 5 sesji tematycznych, szeroki zakres wiedzy.

II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Motywem przewodnim zbliżającego się forum, będzie wpływ ekonomii na rozwój i możliwości medycyny personalizowanej. Wyzwania finansowe i organizacyjne dla systemu ochrony zdrowia wykorzystującego rozwiązania medycyny personalizowanej

Specjaliści

w radzie programowej:

Prof. zw. dr hab. Ewa Okoń - Horodyńska
Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Dr hab. med. Bogdan Solnica
Dr Joanna Lis
Prof. nadz. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
Prof. Dr hab. Maria Sąsiadek
Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. Tomasz Opolski
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
Wojciech Wiśniewski