27 marca 2017 r.
Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Organizatorzy Sponsorzy Partnerzy